Direktore - Evija Kronberga

 

 


Māra Jaunliniņa

Pirmsskolas un sākumskolas skolotāja ar kvalifikāciju latviešu , franču valodā un sešgadīgo sagatavošanai skolai. 4 gadus strādājusi skolā un pirmsskolā Francijā.


Olga Beļajeva

Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes bakalaurs izglītībā ar angļu valodas skolotāja kvalifikāciju. Iegūst profesionālo kvalifikāciju pirmsskolas skolotāja izglītībā. Strādāju privātājā vidusskolā "Norma" kopš 2006. gada. Patīk svešvalodas, nākotnē gribu apgūt itāļu un spāņu valodas. Labprāt lasu grāmatas oriģinālā. Nodarbojos ar jogu, sportoju, dievinu ceļot un uzzināt ko jaunu par citu cilvēku kultūru un dzīvi.


Monika Markarjana

Kopš manas agras bērnības mūzika un valodas ir manas uzticamās pavadones. Esmu beigusi E.Dārziņa mūzikas vidusskolu un J.Vītola Mūzikas akadēmiju. Vairākus gadus dzīvoju Luksemburgā un neilgu laiku Francijā.


 

                                   Signe Pelnēna

 

 

 

 

 

 

 

              

Pirmsskolas skolotāja, beigusi LU franču filoloģijas bakalaura programmu.

                           

 

                          Selga Pētersone

Pirmsskolas skolotāja ar specialitāti logopēdijā

 

Pirmsskola

FInansējumu atbalsta

PROJEKTS NR. KPFI-15.1/15 "KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI PRĪVĀTĀS VIDUSSKOLAS "RĪGAS FRANČU SKOLA"ĒKĀ" TIKS PABEIGTS 2013. GADA OKTOBRĪ.

85% NO PROJEKTA ATTIECINĀMAJĀM IZMAKSĀM FINANSĒ KLIMATU PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS.

ŠĪ PROJEKTA ĪSTENOŠANAS REZULTĀTĀ TIKS PANĀKTA CO2 EMISIJAS SAMAZINĀJUMS PAR 74385,49kg CO2 TONNĀM GADĀ