TPS

PS

Tout Petite Section

Petite section

1,5-3 gadi

3-4 gadi

MS

Moyenne section

4-5g

GS

Grande section

5-6 gadi

CP

Cours préparatoire

6-7 gadi

 

Pirmsskola

FInansējumu atbalsta

PROJEKTS NR. KPFI-15.1/15 "KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI PRĪVĀTĀS VIDUSSKOLAS "RĪGAS FRANČU SKOLA"ĒKĀ" TIKS PABEIGTS 2013. GADA OKTOBRĪ.

85% NO PROJEKTA ATTIECINĀMAJĀM IZMAKSĀM FINANSĒ KLIMATU PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS.

ŠĪ PROJEKTA ĪSTENOŠANAS REZULTĀTĀ TIKS PANĀKTA CO2 EMISIJAS SAMAZINĀJUMS PAR 74385,49kg CO2 TONNĀM GADĀ