Rīga, Raunas iela 27 (Teika)
Tel.: 20260269
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pirmsskola

FInansējumu atbalsta

PROJEKTS NR. KPFI-15.1/15 "KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI PRĪVĀTĀS VIDUSSKOLAS "RĪGAS FRANČU SKOLA"ĒKĀ" TIKS PABEIGTS 2013. GADA OKTOBRĪ.

85% NO PROJEKTA ATTIECINĀMAJĀM IZMAKSĀM FINANSĒ KLIMATU PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS.

ŠĪ PROJEKTA ĪSTENOŠANAS REZULTĀTĀ TIKS PANĀKTA CO2 EMISIJAS SAMAZINĀJUMS PAR 74385,49kg CO2 TONNĀM GADĀ