Rīgas Franču skola uzņem audzēkņus jaunajam mācību gadam pirmsskolas vecuma grupās  no 1,5-7 gadiem.

  

Skolā strādā pedagogi no Latvijas, kuri  pedagoģisko pieredzi papildinājuši Francijā un citās ārvalstīs.

 

Skolā ir iespējams apmeklēt  papildus interešu izglītības nodarbības bērniem, pēc vecāku izvēles.

 

Sīkāku informāciju par uzņemšanu, izglītības procesu  iegūsiet telefoniski vai sazinoties elektroniski.

 

Skolas adrese, Raunas iela 27, Rīga.

 

Tel. Aivars Strautiņš 20260269

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pirmsskola

FInansējumu atbalsta

PROJEKTS NR. KPFI-15.1/15 "KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI PRĪVĀTĀS VIDUSSKOLAS "RĪGAS FRANČU SKOLA"ĒKĀ" TIKS PABEIGTS 2013. GADA OKTOBRĪ.

85% NO PROJEKTA ATTIECINĀMAJĀM IZMAKSĀM FINANSĒ KLIMATU PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS.

ŠĪ PROJEKTA ĪSTENOŠANAS REZULTĀTĀ TIKS PANĀKTA CO2 EMISIJAS SAMAZINĀJUMS PAR 74385,49kg CO2 TONNĀM GADĀ